24.

Derde vel van de eerste band na losmaking van het doek en de papieren tussenlaag. Tussen de papieren tussenlaag en het doek bevinden zich verschillende stukjes verstevigend papier.