48.

Detail met de poort: de architectuur is denkbeeldig, maar zou verwijzen naar de poort naar Ostia, de plaats waar Paulus werd onthoofd.