23.

Voor de restauratie
Detail met de jonge man met de tak

In restauratie
Op de lichtbak worden de geprikte gaatjes duidelijk zichtbaar.