18.

Detail van Paulus: de terechtstelling door onthoofding was voorbehouden aan Romeinse burgers, in tegenstelling tot kruisiging.