5.

Voor de restauratie
De planten op de voorgrond zouden geschilderd zijn tijdens de restauratie van het karton in 1865 om ofwel hiaten op te vullen, ofwel om beschadigde delen te bedekken. De restauratie zal het mogelijk maken te achterhalen wanneer de overschilderingen zijn uitgevoerd. De restauratoren en het begeleidend comité zullen beslissen of een deel van de overschilderingen zal worden weggenomen. 

In restauratie
Montage van de eerste band waarbij grote lacunes verschijnen (ontbrekende delen van het karton). Na het verwijderen van de lijm en de reiniging komen bepaalde kleuren weer schitterend over.