4.

Voor de restauratie
In de loop van de restauratie zullen de restauratoren en het begeleidend comité beslissen of de hiaten (verdwenen elementen van het karton waardoor het doek zichtbaar wordt) worden opgevuld door ze al dan niet identiek te herschilderen (foto met strijklicht).

In restauratie
Montage van de eerste band waarbij de lacunes (ontbrekende delen van het karton) zichtbaar worden.